PDSZ: Érdekvédelem, jogvédelem, függetlenség, szolidaritás, szolgáltatás
Fenyegetések, intézkedések, lehetőségek
2021. december 29. 10:34
Cimkék: pdsz
Egészen elképesztő, szavak nincsenek rá, hogy mi folyt közvetlenül karácsony előtt. A rendeletmódosítást követően voltak olyan ügybuzgók a tankerületi központok (végrehajtói) igazgatói, hogy egy nappal szenteste előtt nem átallottak kiküldeni minden oltatlan dolgozónak újabb (fenyegetőlevelet) felszólítólevelet függetlenül attól, hogy az érintettre ténylegesen vonatkozik-e az egyenlevélben feltüntetett határidő, vagy sem.
Éppen ezért - a karácsonyfa alól - ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a rendelet-módosítás nem érinti az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100599.KOR&dbnum=1 2. § (12) és (7) bekezdését!
Ebből következik, hogy aki esetében a felhívásban szereplő 15 napos póthatáridő lejárta előtt a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségét kizáró ok bekövetkezik - pl. keresőképtelen állomány vagy igénybevett szabadság miatt - akkor az ezen ok megszűnését követő, tehát a munkába visszatéréstől számított 30 napon belül kell a védőoltást vagy annak első dózisát felvenni, avagy mentesítésről szóló orvosi igazolást bemutatni az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2. § (12) bek. alapján, és ha ezt nem tette meg, további 15 napos póthatáridő áll rendelkezésre a rendelet 2. § (7) bekezdése szerint.
Nincs akadálya, hogy a keresőképtelen állomány megszűnését követő napra - legalább 15 nappal annak igénybevételét megelőzően bejelentve, az Mt. 122. § alapján – bárki szabadságot vegyen igénybe, azaz szabadságot kérjen, majd a kért szabadság nap(ok) lejárta után akár ismét keresőképtelen állományba kerüljön. E hét munkanap szabadság kiadását megtagadni nem lehet.
A munkavállaló - az Mt. 122. § értelmében - az éves szabadságából 7 munkanap szabadsággal saját maga rendelkezik, azt legfeljebb két részletben a munkáltatónak olyan időpontra kell kiadnia, mely időpontra azt a munkavállaló kéri. Pl. ha valaki december 30-án keresőképtelen állományba kerül, és tegyük fel, 29 nap múlva - a 30 napot elérő keresőképtelen állománynak egyéb társadalombiztosítási és munkajogi következményei lehetnek – a keresőképtelen állapot megszűnik január 27-én, akkor ha január 28-tól február 7-ig az érintett szabadságot vesz igénybe, a 30+15 napos határidő csak 2022. február 8-tól indul. Ha február 8-tól ismételten keresőképtelen állományba kerül - akár 29 napig - akkor a határidő a munkába visszatéréstől számított 30+15 nappal kitolódik. Ha pedig két részletben venné igénybe a szabadság 7 napját, akkor a „türelmi idő” e második szabadságrész után indul.
A rendelet rendelet szerinti 30+15 nap tehát a munkavégzés alóli mentesítés eseteire vonatkozik. Ezek pedig az Mt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 55. paragrafusában vannak felsorolva.
Mielőtt nekiáll bárki is írogatni, hogy micsoda eljárás ez, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az egészség védelmét egyáltalán nem, viszont az intézmények működőképességét totálisan veszélyeztető, a beoltottakra óriási munkaterhet pakoló rendeletet nem mi alkottuk.
Ha valaki számára nem ismert, tájékoztatunk arról is, hogy a pedagógusok korfája 50 év fölött a legszélesebb, nagyon sokan krónikus betegségekkel, önkizsákmányolással tanítanak, betegségükkel sokan táppénzen lehetnének, de ezt nemcsak hivatástudatból, hanem anyagi okból sem veszik igénybe.
Szakszervezetként dolgunk az, hogy mind az oltott, mind a be nem oltott kollégák, és nem utolsósorban, viszont ELSŐSORBAN A GYEREKEK, TANULÓK ÉRDEKEIT védjük azzal, hogy segítsük mindazokat, akik január 3-ától is elviselhetetlen túlmunka elrendelése nélkül szeretnének dolgozni, akár beoltatták magukat, akár nem.
Azt is tudni kell, hogy a jelenleg hatályos rendelet totálisan következetlen, tehát nem kell azt kijátszani ahhoz, hogy oltatlanok dolgozzanak az állami iskolákban, mivel akik eddig megbízási szerződéssel tanítottak, oltatlanul folytathatják munkájukat, de az étkeztetést, takarítást ellátó cégek dolgozói, ahol nem írták elő a kötelező oltást, szintén oltatlanul végezhetik munkájukat.
Felhívjuk az igazgatók figyelmét, hogy a kötelező oltásról szóló rendelettel kapcsolatban csak tájékoztatási feladatuk van: a fenyegetés, hátrányos megkülönböztetés jogellenes, joggal való visszaélés, amellyel szemben a munkavállaló jogi lépéseket tehet (és tegyen is).
Kérjük, hogy aki még nem tette meg, és tud pontos adatokat, töltse ki kérdőívünket ide kattintva: https://forms.gle/5xdx7Z9W74eJYdha7
Képgalériák
2022. február 14.
2022. január 16.
Cimkefelhő
Naptár
Videók
2022. március 21. 23:10
2022. március 18. 22:48