PDSZ: Érdekvédelem, jogvédelem, függetlenség, szolidaritás, szolgáltatás
A PDSZ KÖZLEMÉNYE JANCSULA DEZSŐ TANÁR ÜGYÉBEN
2021. szeptember 25. 18:25
Cimkék: pdsz
A PDSZ kiáll Jancsula Dezső tanárkolléga mellett, mivel az iskola tanulói és az ott dolgozó felnőttek védelmében lépett fel az iskola épületéhez rendszeresen odajáró, randalírozó fiatalokkal szemben.
Az iskola hiába tett lépéseket, a mai napig nem megoldott az odajáró gyermekek és alkalmazottak védelme a mindennapi atrocitásoktól. Az ilyen esetek ellenem jelent megoldást az iskolaőr alkalmazása sem, mivel a hatályos jogszabályok szerint az iskolaőr nem járhat el iskolán kívüli személyekkel szemben. Egy olyan intézményről van szó, amely nincs körbe kerítve, nincs iskolaudvara sem. Az intézmény vezetője számos esetben kérte a rendőrség segítségét, de mire intézkedés történt, a renitens viselkedésű fiatalok elmentek a helyszínről. Jancsula Dezső egy ilyen fiatalt tartott vissza. Ezt a cselekedetet a bíróság tárgyalás nélkül hozott, és a vádirattal együtt a tanárnak postázott végzésében úgy ítélte meg, hogy ezzel a tanár a személyi szabadság megsértése bűncselekményt követte el. A tanár így, levélben értesült arról, hogy vele szemben vádemelés történt, és egyúttal kézhez is kapta a döntést, amelynek megváltoztatása érdekében – a PDSZ tanácsára is – tárgyalás lefolytatását kérte, amelyhez joga van.
A bűncselekmény a Btk. 4. § (1) bekezdése szerint az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli. A hatályos jogszabályok szerint személyi szabadság megsértése bűncselekmény elkövetője nem dolgozhat olyan intézményben, amely 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve nem végezhet olyan munkát, amely 18. életévét be nem töltött személy részére szabadidővel, szórakozással, sportolással összefüggő szolgáltatást nyújt, és vele nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony sem a mentesítés – jelen esetben a pénzbüntetés befizetésétől – számított három évig. A Kúria elvi bírósági határozata értelmében ezt a szabályt a már fennálló jogviszony esetében is alkalmazni kell, ezért amennyiben a bíróság a tárgyalás után nem változtat a végzésben meghozott döntésén, a munkáltatónak intézkedni a tanár jogviszonyának megszüntetéséről.
A PDSZ bízik abban, hogy a bíróság a tények, a történtek körültekintő vizsgálata és alapos mérlegelése után megváltoztatja a végzésben foglaltakat, megszüntetve a feltűnően aránytalan és igazságtalan jogkövetkezményeket. A PDSZ meggyőződése, hogy nem Jancsula Dezső tette veszélyes a társadalomra, sokkal inkább az, ha a magára hagyott oktatásban a saját eszközeivel eljárni próbáló pedagógust kriminalizálják.
Képgalériák
2022. január 16.
2020. január 23.
Cimkefelhő
Naptár
Videók
2022. március 18. 22:48
2022. március 18. 22:46