PDSZ: Érdekvédelem, jogvédelem, függetlenség, szolidaritás, szolgáltatás
Beszámoló a KLIK elnökével történt egyeztetésről
2016. december 14. 14:45, Mendrey László
Cimkék: pdsz, ráció
A december 12-i, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban (KLIK) tartott egyeztetésen Jelen volt: KLIK: Pölöskei Gáborné elnök, Kotán Attila általános elnökhelyettes, dr. Hafiek Andrea a Koordinációs Jogi és Személyügyi Főosztály vezetője, valamint a KLIK más munkatársai. A szakszervezetek részéről, az MKSZSZ színeiben egy fő, PSZ: Galló Istvánné, Szüdi János, dr. Selmecziné dr. Csordás Mária, Oktatási Vezetők Szakszervezete: Ács Katalin, a PDSZ-t Mendrey László, Komjáthy Anna, dr. Nyitrai Károly, Nagy Erzsébet és Tóth Viktor képviselte. 

1. Működtetői feladatok átvétele

A legutóbbi egyeztetésen Pölöskei Gáborné azt kérte, hogy csak a szolidaritási sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról beszéljünk, ezért a korábbra tervezett témák erre a napra tolódtak. A KLIK vezetője elutasította, hogy az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők és diákönkormányzatot segítők neveléssel, oktatással lekötött munkaidejének 2-2-1 órával történő csökkentésének végrehajtásáról és ehhez kapcsolódóan a szükséges álláshely-bővítésről, a pedagóguslétszámmal kapcsolatos jogszabályi előírások végrehajtásáról beszéljünk. Jelezte ő csak a működtetés átvételével összefüggő kérdéseket kívánja e körben megbeszélni.

December 5-éig az önkormányzatok zöménél megtörtént a vagyonátadás, ami nem volt mindenhol zökkenőmentes. December 15-éig általában lebonyolódnak a képviselő-testületi ülések, és folynak a személyenkénti egyeztetések az átvételről. Az intézményi feladat-ellátási kötelezettségből, és az intézményvezető által jelzett igényekből indultak ki. Minden esetben a tankerületi központok vezetői tárgyalnak, és kötnek megállapodásokat az alábbi alapelvek szerint:

- az átalakulással senki illetménye ne csökkenjen (hogy nőne, arról nem volt szó),

- aki közalkalmazott volt, azt közalkalmazottként, akit az Mt. hatálya alatt foglalkoztattak, azt ugyanígy, az Mt. szerinti munkaszerződéssel, s akiket cég (vállalkozó foglalkoztatott), azokat ugyanilyen formában (munkaszerződéssel) foglalkoztatják tovább. Érdekes vita alakult ki, hogy az hogy fog megvalósulni, hogy valaki iskolában – nem cég munkavállalójaként – a tankerületi központnál lesz munkaviszonyban. Azt a választ kaptuk, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartoznak majd. Jeleztük, hogy a PDSZ megvizsgálja ennek jogszerűségét;

- cafeteria nem lesz, viszont ahol volt ilyen juttatás, ott annak egy része belekerülhet az alapbérbe. Erről tankerületi központonként különböző döntés születhet,

- mérlegelni kellett, hogy hány főre van szükség, de ez ügyben nem pénzügyi szempontok döntöttek, hanem az iskolák működőképessége volt az elsődleges.

A PSZ felvetette, hogy mindazok számára, akikre nem vonatkozik a pedagógus-előmeneteli rendszer, a tankerületi központok biztosítsanak évente kb. 100 ezer Ft béren kívüli juttatást (3-szor 35 ezer Ft-ot, vagy 3-szor 30 ezer Ft-ot). Ígéretet erre egyelőre nem kaptunk. Az új kollektív szerződés megkötéséig – legfeljebb egy évig – a korábbi kollektív szerződés munkavállalókra vonatkozó rendelkezései maradnak érvényben.

A PDSZ kérte, hogy a vállalkozókkal kötött és más intézményműködtetéshez kapcsolódó szerződés legyen nyilvános (ez természetesen a munkavállalókkal kötött szerződésekre nem terjed ki). Pölöskei Gáborné jelezte, hogy erre nem gondoltak, de megvizsgálják ennek lehetőségét.

A PDSZ és a PSZ is kérte, hogy az SZMSZ készítésébe az érdekképviseletet vonják be. A tervezetek már vannak, a bevonásra nem tettek ígéretet, viszont mintha abba beleegyeztek volna, hogy megküldik a tervezetet.

2. Munkaidő-kedvezmények A közalkalmazotti tanács tagjainak és elnökének munkaidő-kedvezményével kapcsolatban a KLIK munkatársai is akként értelmezték a jogszabályt, ahogy mi, azaz: a „legalább öt nappal” kitételt a magyar nyelv szabályai szerint kell alkalmazni, nem kötelező ötnaponta nyilatkozni a munkaidő-kedvezmény felhasználásáról. Az azonban fontos, hogy nyilatkozni kell. Véleményünk szerint amennyiben a munkaidő-kedvezményben részesülő személy úgy nyilatkozik, hogy az egész tanévre a tanítási hetek adott napjainak adott időpontjait jelöli meg arra, hogy ekkor veszi igénybe a munkaidő-kedvezményét, ezt megteheti, és eszerint kell kiadni a munkaidő-kedvezményt. Ha ez idő alatt helyettesítésre osztják be, az egyértelműen rendkívüli munkaidőben végzett munkának minősül, amelyre az Mt. szerinti díjazás jár.

3. Bankszámlakezelési költségtérítés Jelen volt az ülésen dr. Hafiek Andrea a Jogi Főosztály vezetője, aki részt vett azon az októberi egyeztetésen, amelyen megállapodtunk abban, hogy a jelenleg a költségtérítés összegére vonatkozó, folyamatban lévő jogvitákat szüneteltetjük. Megállapodtunk arról is, hogy mindenki, aki perben kívánta eddig érvényesíteni költségtérítési igényét, beadja az illetékes tankerületnek a KLIK által kiadott nyomtatvánnyal nyilatkozatát arról, hogy költségtérítésben még nem részesült. Benyújtja a számlakezelő pénzintézettől a KLIK és a pénzintézetek megállapodása szerinti igazolást, melynek alapján a KLIK költségtérítést fizet a 2011 és 2013 közötti időszakra. A további követeléseinkről a következő egyeztetésen próbálunk megállapodni.

A PDSZ-nek jogerős ítélete van arról, hogy a költségtérítés teljes összege, és nem járulékokkal csökkentett összege jár. A Kúria munkaügyi elvi határozata alapján nem a havi első vagy első két pénzfelvétel, hanem a teljes illetmény felvételének költségét kell megtéríteni. Nem értünk egyet a KLIK által meghatározott időszakkal sem, amelyre költségtérítést fizetnek, azonban a korábbi követeléseinknek erre vonatkozó részét már elengedjük, tekintettel arra, hogy az átvétel előtt önkormányzatonként igen eltérő volt a joggyakorlat. Egyértelműen igényt tartunk arra, hogy Magyarország legnagyobb munkáltatója a Kúria ítélete alapján fizesse a költségtérítést, és a költségtérítés teljes összegét biztosítsa, az azóta megszületett jogerős ítélet alapján. Ennek utólagos megoldására javasoltunk egy átalányt, amellyel kapcsolatban felajánlottuk, hogy előzetes kimutatáson alapuló javaslatot küldünk. Javasoltuk, hogy még a 2017. január 1-jei átszervezés előtt erről újból egyeztessünk. A KLIK képviselője vállalta, hogy még ezen a héten levélben tájékoztat minket ennek általuk javasolt időpontjáról.

A PSZ is előállt végül a pedagógusok által ellátandó órák, végső soron az álláshelyek számának problémájával. Mivel a PSZ 2016. december 13-án sztrájkbizottságban tárgyal e témában, ha nem ér el eredményt, a PDSZ a kormányhivatalhoz fordul azzal, hogy a fenntartó nem biztosítja az intézményekben a jogszabály által előírt pedagóguslétszámot, és munkaügyi ellenőrzést kezdeményez a munkaidő és a rendkívüli munkaidőben végzett munka nyilvántartásával kapcsolatban.

Képgalériák
2022. február 14.
2022. január 16.
Cimkefelhő
Naptár
Videók
2022. március 21. 23:10
2022. március 18. 22:48